Szlaki Turystyczne

Szlak żółty:
„Ariański” o długości 64,1 km –przecina Pagóry Chełmskie i Działy Grabowieckie, od strony Rejowca wprowadza do gminy Krasnystaw. Przybliża on tradycje innowiercze dawnej szlachty. Szlak rozpoczyna się w Pawłowie (pow. chełmski) – przez Marynin – Hruszów (gm. Rejowiec) – Krynicę (wzgórze widokowe zw. „Górą Ariańską” z oryginalną budowlą wieżową nazywaną „Grobiskiem” ) – Krupe (ruiny zamku i murowany dwór klasycystyczny) – Siennicę Nadolną (gm. Krasnystaw) – Krasnystaw – Kol. Zastawie – Surhów – Brzeziny – Drewniki (gm. Kraśniczyn) – rezerwat „Broczówka” (gm. Skierbieszów) – kończąc swój bieg w Skierbieszowie (pow. zamojski).

Szlak zielony:
po Działach Grabowieckich prowadzi ze Starego Zamościa – przez wieś Wierzba – Huszczkę Dużą – do Skierbieszowa – Suchodębie – Łaziska (wieś a dalej rezerwat) – do Kornelówki. Idąc nim możemy podziwiać wspaniałe krajobrazy i cuda natury. W okolicach Starego Zamościa przechodzimy przez wyżłobione w podłożu lessowym fantastyczne wąwozy. Dalej mijamy lasy z dużym udziałem buka i przepiękne, zwłaszcza w lecie, kolorowe mozaiki pól.

Szlak niebieski:
„Tadeusza Kościuszki” to już dłuższa wyprawa gdyż liczy on sobie ok. 102,5 km. Wędrówkę rozpoczynamy w Mościskach koło Dubienki tzw. Obniżenia Dubienki (pow. chełmski) – dalej przez krawędź Grzędy Horodelskiej – Krynicę – Janostrów – Strzelecki Park Krajobrazowy – Maziarnię – Raciborowice – Kurmanów – Putkowice Wielkie – Putkowice Górne – wzdłuż Działów Grabowieckich na Wyniosłość Giełczewską – Jarosławiec – Uchanie – Pielaki – Rozięcin – Kol. Partyzantów – Wojsławice – przez północną część Grabowiecko – Strzelecki Obszaru Chronionego Krajobrazu i Skierbieszowski Park Krajobrazowy – Majdan Nowy – Wólkę Tuczępską – Trościankę – Stary Majdan – rezerwat „Głęboka Dolina” – „Zamczysko” w Bończy – Wólke Kraśniczyńską – Kraśniczyn – Zastawie – Brzeziny – Surhów (gm. Kraśniczyn) – Las Grabina – Kryniczki – Orłów Murowany – Topolę (gm. Izbica) – Wółkę Orłowską – Małochwiej Duży – Zalew Tuligłowy – drewniany wiatrak „Koźlak” – rzeka Wieprz – Latyczów – Kol. Rońsko – kończymy w Krasnystawie (dworzec PKP).