Utworzenie Gminy

Wojewódzka Rada Narodowa w Lublinie na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 roku o radach narodowych (Dz.U. Nr 49 z 1972 roku pozycja 314), uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie Nr XXI/92/72 z dnia 05 grudnia 1972 roku tworzy się z dniem 1 stycznia 1973 roku w powiecie hrubieszowskim GMINĘ GRABOWIEC

Przewodniczący Prezydium – Ryszard Wójcik
Przewodniczący Sesji – Helena Szawdzin
Pieczęć okrągła z godłem Pąństwa i napisem w otoku: Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie Lublin, styczeń 1973 rok
Pierwsza po zmianach w podziale administracyjnym sesja Gminnej Rady Narodowej w Grabowcu odbyła się 05 stycznia 1973 roku.

W sesji uczestniczyli:

Stanisław Maciąg – Sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR w Hrubieszowie
Kazimierz Bucior – Radny Wojewódzkiej Rady Narodowej
Ludomir Kawarski – Sekretarz Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Hrubieszowie
Stefan Kołodziejczyk – Starszy Inspektor Prezydium WRN w Lublinie
Regina Boczkowska – Radna Powiatowej Rady Narodowej w Hrubieszowie
Józef Strycharz – Kierownik Wydziału Skupu PPRN
Stanisław Leluch – Naczelnik Gminy Grabowiec
Jan Dwojakowski – Kierownik Banku Spółdzielczego w Grabowcu
Wojciech Mazurkiewicz – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Grabowcu
Marian Hawryluk – Dyrektor Szkoły Gminnej w Grabowcu
Lucjan Banaszkiewicz – Kierownik Lecznicy Weterynaryjnej w Grabowcu

W skład Prezydium GRN powołano:

Tadeusz Nosko – Przewodniczący GRN
Władysław Orzechowski – z-ca Przewodniczącego
Bolesław Sieczkowski – członek
Edward Lisiuk – członek
Zdzisław Bubeła – członek
Marian Nowogrodzki – członek

Naczelnicy Gminy Grabowiec w kolejnych kadencjach:

1973 – 1976 – Stanisław Leluch
1976 – 1979 – Adolf Koszuta
1979 – 1982 – Adolf Koszuta
1982 – 1988 – Jan Potocki
1988 – 1990 – Wiesław Lachowski

Ustawą z dnia 8 marca 1990 roku powołano samorząd terytorialny. W pierwszych wyborach samorządowych wybrano 18 radnych:

Tadeusz Wójcik – Ornatowice – Przewodniczący Rady
Henryk Zierebiec – Grabowiec
Grzegorz Ciszewski – Grabowiec
Tadeusz Karczmarczyk – Grabowiec
Mieczysław Skowroński – Grabowiec
Andrzej Trybalski – Grabowiec Góra
Bolesław Kołodyński – Grabowiec Góra
Stanisław Kuropatnicki – Skibice
Wanda Czechyra – Skomorochy Małe
Jan Faustyn Jabłoński – Hołużno
Stanisław Jaroszyński – Szystowice
Ludwik Buczak – Henrykówka
Gustaw Szczerba – Wolica Uchańska
Tadeusz Siedlecki – Tuczępy
Kazimierz Bernard – Rogów
Wiesław Buczak – Skomorochy Duże
Waldemar Mydlak – Majdan Tuczepski
Jan Witer – Bereść

W pierwszej kadencji 1990-1994 Rada Gminy wybrała na Wójta Wiesława Lachowskiego (Uchwała Nr I/3/90 z 05 czerwca 1990 r. Stanowisko sekretarza gminy obejmuje Romualda Prus, skarbnika – Teodozja Pawłowska, kierownika USC – Teresa Brzezińska.