Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu

22-425 Grabowiec, ul. Wojsławska 1, tel. (084) 6512417, fax. (084) 6512363

e-mail: Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu: grabowiec@grabowiec.edu.pl

www.grabowiec.edu.pl

W skład Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu wchodzą:

samorządowe przedszkole,
szkoła podstawowa,
gimnazjum.

Zespołem kierują:

dyrektor – Elżbieta Widyma (od 01.04.2008)
wicedyrektor – Barbara Fik

Działania szkoły:

  1. Zespół Szkół im Henryka Sienkiewicza organizuje liczne projekty o charakterze międzynarodowym. Dzięki nawiązaniu współpracy z organizacją międzynarodową Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wielu projektach:
  • wymiany polsko–niemieckiej- „Europa bez granic. Moja Ojczyzna – moja szkoła – ja… poznaj mój kraj – poznaj mnie”, w ramach którego gościliśmy w naszej szkole 10-osobową grupę młodzieży z Rendsburga w Niemczech,
  • podróży do miejsc pamięci w Niemczech – projekt: „Będziemy pamiętać – losy więźniarek z Zamojszczyzny w obozie Ravensbrück” w ramach której młodzież naszej szkoły uczestniczyła w wyjeździe do Niemiec, zwiedziła m.in. Berlin oraz brała udział w projekcie historycznym w byłym obozie koncentracyjnym w Ravensbrück,
  • projekt „Mój pamiętnik z obozu śmierci w Dachau” w ramach którego młodzież naszej szkoły zwiedziła m.in. Monachium i obóz koncentracyjny w Dachau,
  • projekt „Nie wieder Kriege- Nigdy więcej wojny” w ramach którego nawiązaliśmy współpracę ze szkołą partnerską w Ludwigsfelde w Niemczech i wspólnie zwiedziliśmy Berlin oraz zrealizowaliśmy projekt o tematyce historycznej w byłym obozie koncentracyjnym

w Ravensbruck w Niemczech.

  1. Uczniowie Zespołu ­ Szkól im Henryka Sienkiewicza brali udział

w różnorodnych projektach ogólnopolskich promujących naukę języków obcych takich jak „ Deutsch Wagen Tour”- ogólnopolskiej akcji popularyzującej język niemiecki oraz programie Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach projektu English Teaching Activities obejmującym grant na prowadzenie zajęć dodatkowych z języka angielskiego oraz doposażenie sali językowej i organizację imprez związanych z nauczaniem języka angielskiego.

  1. Od 2014 r. Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza współpracuje z polskimi szkołami partnerskimi na Litwie w Rostynianach i Suderwie, organizując wymianę międzynarodową uczniów. Dzięki wsparciu finansowemu i pomocy Fundacji im. Ks. Stefana Niedzielaka, oraz osobistym zaangażowaniu pana Ludwika Pawłowskiego, uczniowie poznają kulturę i tradycje Litwy, zwiedzają zabytki Wilna, miejsca związane z historią Polski, życiem wybitnych Polaków. Podczas pobytu gości z Litwy wzmacniają poczucie własnej wartości, stając się dla nich pomocą, wzajemnie uczą się od siebie. Wspólnie zwiedzają ciekawe miejsca i zabytki Polski. W maju 2018 r. dobędzie się już 4 wymiana międzynarodowa, a idea ta będzie kontynuowana również w latach następnych
  2. W naszej szkole realizowany był międzynarodowy projekt eTwinning „Teddy Bear travels around Europe” („Miś podróżuje po Europie”). W projekcie oprócz naszych uczniów wzięły udział dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie ze szkół w Szkocji, Hiszpanii, Włoch, Chorwacji, Macedonii, Grecji, Turcji i Rumunii. Głównym założeniem projektu było ćwiczenie języka angielskiego i poznawanie elementów kultury innych krajów.

W skład zespołu wchodzą:

Przedszkole samorządowe, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące.

Zespół Szkół im. H.Sienkiewicza w Grabowcu zatrudnia: 50 nauczycieli, 18 pracowników administracji i obsługi. Zespół liczy 447 uczniów. Zespołem Szkół od 2008 r. kieruje dyrektor mgr Elżbieta Widyma, funkcję wicedyrektora od 1996 r. pełni mgr Barbara Fik. Oferta schroniska młodzieżowego przy Zespole Szkół im. Henryka

Sienkiewicza w Grabowcu.

Noclegi w pokojach 2, 3, 4 osobowych, zaplecze kuchenne, Możliwość wynajęcia pomieszczeń na imprezy okolicznościowe, Schronisko czynne jest od poniedziałku do piątku, a w uzasadnionych przypadkach w sobotę i niedzielę.

Informacja: tel. (084) 65-12-177,

w godzinach pracy szkoły (7.15 – 15.15)

W zespole funkcjonuje:

biblioteka z czytelnią, z dostępem do Internetu,
pracownia komputerowa z dostępem do Internetu,
pracownia medialna z dostępem do Internetu,
klasopracownia języka francuskiego,
klasopracownia języka niemieckiego,
klasopracownia języka polskiego,
klasopracownia przyrody,
pracownia chemiczno – fizyczna,
sala terapii pedagogicznej,
sala kultury regionalnej,
siłownia,
sala gimnastyczna,
sieć audio – video, satelitarna i telefoniczna,
radiowęzeł,
świetlica,
świetlica środowiskowa,
kuchnia – tel. 084 65 12 010,
gabinet pedagoga i logopedy,
gabinet pielęgniarski,
gabinet dentystyczny.