PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Obszar Województwo lubelskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 02.02.2023 (czwartek)
do godz. 07:30 dnia 03.02.2023 (piątek)

Zjawisko/stopień zagrożenia
Kryteria

Oblodzenie/1 (wszystkie powiaty)
Spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników.

INFORMACJA PDF