Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowcu

ADRES
Grabowiec, ul. Rynek 6
22-425 Grabowiec

tel. (084) 65-12-238
Email bibliotekagrabowiec@wp.pl
www.bibliotekagrabowiec.pl

p.o. dyrektora – Beata Smoła

Godziny pracy Biblioteki

Od poniedziałku do piątku: 9:00 – 17:00
Pierwsza sobota miesiąca: 9:00 – 13:00
Niedziela – nieczynne

Historia Biblioteki Publicznej w Grabowcu sięga 1949 roku. W momencie powstania księgozbiór liczył 870 voluminów i systematycznie wzrastał. Pierwszym bibliotekarzem była pani Janina Kasprowicz, pełniła tę funkcję do 1972 roku. Następnie obowiązki kierownika placówki przyjęła pani Bożena Kocaj, która pracowała do roku 1981.

Biblioteka mieściła się w budynku prywatnym przy ulicy 700 – lecia. Wyposażenie biblioteki stanowiły 2 regały, 2 stoły, skrzynka na przechowywanie kart czytelników i książek. Zakupy księgozbioru dokonywane były centralnie przez Bibliotekę Powiatową w Hrubieszowie.

1973 roku w wyniku zmian administracyjnych zmieniła się dotychczasowa nazwa biblioteki z Gromadzkiej na Gminną Bibliotekę Publiczną. W tym też roku placówka zmieniła lokal, zajmuje dwa przestronne pomieszczenia w budynku w centrum Grabowca.

Od 1977 roku rozrasta się sieć punktów bibliotecznych działających przy Szkołach Podstawowych w Szystowicach, Tuczępach, Majdanie Tuczępskim, Cieszynie, Ornatowicach, i Skomorochach Dużych. w 1981 roku kierownikiem biblioteki zostaje pan Henryk Czausz.

W latach 80 – tych biblioteka kilkakrotnie wzięła udział we współzawodnictwie bibliotek województwa zamojskiego o tytuł Najaktywniejszej biblioteki i najlepszego bibliotekarza. W 1986 roku biblioteka otrzymała ten tytuł.

W wyniku kolejnych zmian w administracji państwowej w roku 1991 biblioteka straciłą autonomię i weszła w skład Gminnego Ośrodka Kultury. W ramach oszczędnościowych zmniejszono etat bibliotekarzy z dwóch na półtora etatu, zmniejszona także budżet na zakup książek i czasopism. Placówka zostaje przeniesiona z centrum Grabowca do ciemnych i ciasnych pomieszczeń Domu kultury, z daleka od centrum. Następują chude lata biblioteki. Z kadym rokiem ogranicza się liczbę zakupionych książek. pracownice biblioteki pani Daria Kodeniec i Krystyna Czausz wykonują inne prace, niż związane z pracą w bibliotece, jak dyżurny na dyskotekach czy prowadzenie sklepu. Te wydarzenia obniżyły w dużym stopniu jakość pracy biblioteki.

1994 roku zostaje tylko jeden pracownik. Jest to pani Krystyna Czausz, która pracuje od 1982 roku do chwili obecnej. W 1997 roku, dzięki staraniom dyrektora GOK – u pani Darii Kodeniec, pełniącej jednocześnie funkcję radnej biblioteka zmieniła lokal na dużo większy i bardziej przestronny w centrum miejscowości. Dzięki dobrej lokalizacji (budynek znajdował się na przeciw szkoły), następuje wzrost wypożyczeń i czytelników.

W 1999 roku wypożyczono na zewnątrz 22335 voluminów i zarejestrowano 835 czytelników. W tym czasie działają dwa punkty biblioteczne w Bereściu i Tuczępach.

W 2001 roku pozostaje tylko jeden punkt przy Szkole w Podstawowej w Tuczępach. W tym też roku biblioteka ponownie zmienia lokal. Ze względów oszczędnościowych zostaje przeniesiona do pomieszczenia budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Ulega zmniejszeniu powierzchnia placówki z 100m2 do 66m2.

OFERTA
Biblioteka umożliwia przejrzenie zawartości księgo zbioru poprzez internet, na stronie internetowej biblioteki znajduje się pozycja Katalog książek przez który dostępny jest spis pozycji.
Dla użytkowników posiadających konto, istnieje możliwość rezerwacji książki przez internet a następnie odebranie jej w godzinach pracy.
Biblioteka posiada również czytelnię wyposażoną w księgozbiór dla najmłodszych, stoliki i krzesła, telewizor 42′ oraz odtwarzacz Blu-Ray.