Rezerwaty

Rogów

rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gminy Grabowiec w województwie lubelskim. Powierzchnia – 0,95 ha. Rok utworzenia: – 1965 Dokument powołujący – Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 października 1965 roku. W sprawie uznania za rezerwat przyrody (MPnr65,poz.373).

Przedmiot ochrony (wg aktu powołującego). Zachowanie płata roślinności kserotermicznej z reliktowym stanowiskiem dziewięćsiła popłocholistnego.


Rezerwat „Wygon Grabowiecki”

utworzony został zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Zasobów Naturalnych. Jako rezerwat faunistyczny częściowy, mający na celu ochronę występującego tutaj Susła Perełkowanego, z prawem wypasu zwierząt gospodarskich. Położony jest w pobliżu miejscowości Grabowiec Góra i obejmuje 6,38 ha pastwiska (wygon).