INSTALACJE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

12 lipca 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Grabowcu odbyło się spotkanie w sprawie składania wniosków na dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii. Deklaracje i ankiety od Mieszkańców zbierane są w celu przygotowania wniosku składanego przez Gminę Grabowiec do Lubelskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie ze środków unijnych do zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł Energii (OZE) – instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę (pellet).

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE.

Zadaniem mikroinstalacji jest wytwarzanie energii elektrycznej i tym samym pomniejszanie kosztów zakupu energii. Dach budynku, na którym ma być montowana instalacja, nie może być pokryty eternitem.

KOLEKTORY SŁONECZNE.

Kolektory służą do podgrzewania wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym za pomocą energii słonecznej przez około 6 m-cy w roku, składają się z kolektorów, oprzyrządowania, zbiornika wodnego, zespołu pomp itp.

KOTŁY NA BIOMASĘ (na pellet).

Głównym celem wymiany starego kotła na kocioł na biomasę (pellet) jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem.


Więcej informacji w załącznikach.

DO POBRANIA:

Informacja

Regulamin

Ankieta fotowoltaika

Ankieta kotły na biomasę

Ankieta solary