INFORMACJA

Wójt Gminy Grabowiec informuje o bezpłatnym gminnym przewozie pasażerskim dla wyborców ujętych w spisie wyborców …