WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

z dnia 21 marca 2023 roku, przeznaczonych do dzierżawy