Wykaz nieruchomościz dnia 12 września 2023 r.Przeznaczonych do sprzedaży

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j.: Dz. 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) Wójt Gminy Grabowiec podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.