INFORMACJA – BEZPŁATNY TRANSPORT

Wójt Gminy Grabowiec informuje, iż w dniu wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. będzie można skorzystać z bezpłatnego transportu publicznego w ramach gminnego przewozu pasażerskiego. Gminny przewóz pasażerski będzie podwozić do lokali wyborczych mieszkańców poszczególnych miejscowości, w których nie ma lokalu wyborczego.

Operatorem przewozów pasażerskich będzie firma „E. i I.T” Ireneusz Teterycz. Harmonogram przewozu dostępny będzie na stronie internetowej BIP gminy oraz wywieszony na tablicach ogłoszeń i przystankach. Kursy będą realizowane z przystanków lub miejsc wyznaczonych (w przypadku braku wiaty przystankowej). Podane godziny kursów są godzinami orientacyjnymi +,-10 min.