DOT. WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA DROGOJÓWKA

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Hrubieszowie informuje, że w dniu 26 października 2023 roku została wydana decyzja stwierdzająca brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Drogojówka, gm. Trzeszczany.