ODWOŁANIE KOMUNIKATU OSTRZEGAWCZEGO WODA JEST ZDATNA DO SPOŻYCIA.

Szanowni Państwo,

W związku z informacją uzyskaną od Wójta Gminy Trzeszczany i decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie w sprawie zanieczyszczenia wody w ujęciu znajdującym się w miejscowości Drogojówka gm. Trzeszczany, który zaopatruje w wodę miejscowości: Skibice, Ornatowice oraz Szystowice informuje, iż Zakład Gospodarki Komunalnej w Trzeszczanach przywrócił jakość wody do spożycia z wodociągu publicznego w Drogojówce.

Zatem wodociąg zaopatrujący odbiorców wody z w/w wodociągu produkuje wodę spełniającą wymagania fizykochemiczne.

Wójt Gminy Grabowiec