PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników.

Ważność (cz. urz.)od godz. 07:30 dnia 17.11.2023 (piątek) do godz. 07:30 dnia 18.11.2023 (sobota)
Zjawisko/stopień zagrożenia
Kryteria Oblodzenie/1 (wszystkie powiaty)