ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 23 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 22 grudnia 2023 r.

Rozporządzenie Porządkowe Nr 23 Wojewody Lubelskiego Z Dnia 22 Grudnia 2023 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego:?