INFORMACJA

Wójt Gminy Grabowiec informuje, iż w dniu wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. będzie można skorzystać z bezpłatnego transportu publicznego w ramach gminnego przewozu pasażerskiego. Gminny przewóz pasażerski będzie dowozić do lokali wyborczych mieszkańców  poszczególnych miejscowości, w których nie ma lokalu wyborczego.

Operatorem przewozów pasażerskich będzie firma „E. i I.T” Ireneusz Teterycz.

Harmonogram przewozu dostępny będzie na stronie internetowej BIP gminy oraz wywieszony na tablicach ogłoszeń i przystankach. Kursy będą realizowane z przystanków lub miejsc wyznaczonych (w przypadku braku wiaty przystankowej). Podane godziny kursów są godzinami orientacyjnymi +,- 5 min.