INFORMACJA – PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

Informuję, iż w ramach „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Grabowiec na 2024 rok” od 27 marca 2024 r. przyjmowane są wnioski o dofinansowanie zabiegu kastracji zwierząt posiadających właścicieli.
Z uwagi na ograniczoną ilość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy na ten cel, o przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń.
Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu zwierzęcia do zabiegu należy do lekarza weterynarii, który ocenia stan zdrowotny, wiek zwierzęcia i inne czynniki pozwalające na jego przeprowadzenie.