INFORMACJA

Wójt Gminy Grabowiec informuje o bezpłatnym gminnym przewozie pasażerskim dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na terenie Gminy Grabowiec w dniu 21.04.2024 r. – II tura wyborów.

Gminny przewóz pasażerski będzie dowozić do lokali wyborczych mieszkańców  poszczególnych miejscowości, w których nie ma lokalu wyborczego.

Kursy będą się odbywać zgodnie z harmonogramem z dnia 7 kwietnia 2024 r.

Harmonogram przewozu dostępny jest na stronie internetowej BIP gminy oraz wywieszony na tablicach ogłoszeń i przystankach.