WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA LATA 2024-2027

Informujemy mieszkańców gminy, że w związku z upływem kadencji ławników sądowych, zgodnie z przepisami z dnia 27 lipca 2001 roku o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.) Rada Gminy Grabowiec dokona wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Hrubieszowie.