DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

W sobotę 7 października 2023 roku zostały ogłoszone wyniki Programu Inwestycji Strategicznych, w ramach którego gmina Grabowiec złożyła wnioski na następujące zadania:

  • „Rewitalizacja centrum Grabowca poprzez wybudowanie placu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – edycja VIII” inwestycja za 2.000.000,00 zł, dofinansowanie 1.800.000,00 zł
  • „Budowa dróg gminnych na obszarze Gminy Grabowiec w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – edycja VIII” inwestycja za 8.000.000,00 zł, dofinansowanie 7.600.000,00 zł. 

11 października w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zamościu, odbyło się spotkanie na którym przydzielono promesę na kwotę 9 400 000zł dla naszej gminy.

Wójt Gminy Grabowiec dziękuje, w imieniu własnym oraz mieszkańców gminy, za udzielone dofinansowanie w ramach 8 edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na realizację wyżej wymienionych zadań. Szczególne podziękowania dla Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Posła Tomasza Zielińskiego.

fot. Powiat Zamojski