NABOŻEŃSTWO WYPOMINKOWE ZA ZMARŁYCH STRAŻAKÓW

7 listopada br. w kościele Miłosierdzia Bożego w Zamościu, odbyło się nabożeństwo wypominkowe za zmarłych strażaków, po którym kapelan zamojskich strażaków ks. dr Sławomir Korona wraz z ks. kan. Andrzejem Chmajem w tej intencji odprawili Mszę świętą.

Po mszy świętej była okazja podziękować dotychczasowemu kapelanowi zamojskich strażaków ks. kan. Andrzejowi Chmajowi za 14 letnią posługę oraz wsparcie duchowe zamojskich strażaków. Serdeczne życzenia i słowa podziękowania w imieniu druhów strażaków, funkcjonariuszy PSP oraz emerytów złożyli odpowiednio: dh Stanisław Grześko prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, st. bryg. Jacek Sobczyński komendant miejski PSP oraz płk. poż. w st. spocz. Mieczysław Skiba.

W uroczystej mszy św. uczestniczyli także wiceprezesi Oddziału Powiatowego ZOSP RP, delegacje druhów OSP, bryg. Andrzej Szozda zastępca komendanta miejskiego PSP wraz z funkcjonariuszami, byli komendanci zamojskiej komendy, poczty sztandarowe OSP powiatu zamojskiego na czele z pocztem sztandarowym KM PSP w Zamościu.

W wydarzeniu udział wzięła delegacja z gminy Grabowiec; Naczelnik Zarządu Gminnego OSP – Mirosław Bednarczyk, Sekretarz Zarządu Gminnego OSP – Jarosław Smoła oraz Prezes OSP Rogów – Tomasz Rodź.