SZKOLENIE NACZELNIKÓW OSP

W dniach 21-22 listopada 2023 roku, w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu, przeprowadzono szkolenie dla naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych uprawniające do zarządzania i utrzymania gotowości operacyjnej jednostki OSP.

Do szkolenia przystąpiło i ukończyło 29 druhów z terenu powiatu zamojskiego. Z gminy Grabowiec w szkoleniu udział wzięli druhowie z OSP Bereść, OSP Grabowiec i OSP Grabowiec-Góra. Stosowne zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia wręczył bryg. Andrzej Szozda zastępca komendanta miejskiego PSP.