NOWA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO

Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” Pani Dominika Witkowska, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, podpisała z Zarządem Województwa Lubelskiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Na podstawie zawartej umowy LGD Ziemia Zamojska otrzymała 1 500 000 euro na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Fundusze będą przeznaczone na realizację przedsięwzięć przez mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz samorządy m.in. w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, wsparcia gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych, rozwoju turystyki oraz wzmacniania współpracy na obszarze 9 gmin członkowskich tj. Gminy Sułów, Nielisz, Stary Zamość, Skierbieszów, Grabowiec, Miączyn, Sitno, Łabunie, Komarów – Osada. Pierwsze nabory na wspomniane przedsięwzięcia przewidywane są w czerwcu 2024 roku.