OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAKUPU LASU LUB GRUNTU DO ZALESIENIA

W związku z realizacją programu powiększenia zasobów leśnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Strzelce informuje, iż jest zainteresowane zakupem od osób fizycznych lasów oraz gruntów przewidzianych do zalesienia. Więcej informacji w załączniku.