OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 39

Spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Silny wiatr o średniej prędkości do 70 km/h lub porywy wiatru o prędkości do 85 km/h.

Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 07.02.2024 (środa) do godz. 07:30 dnia 08.02.2024 (czwartek)