Prognozowana jakość powietrza

W oparciu o analizę wyników pomiarów ze stacji monitoringu jakości powietrza i prognoz meteorologicznych informujemy o wystąpieniu na terenie województwa lubelskiego w dniu dzisiejszym tj. 08.03.2024 r. ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10.

Dzień 08.03.2024 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10
Prognozowane na dzień 08.03.2024 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: powiat miasto Biała Podlaska, powiat bialski, powiat miasto Zamość, powiat zamojski.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 08.03.2024 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 320 628 osób