PIERWSZA SESJA W KADENCJI 2024-2029

W dniu 6 maja 2024 roku miała miejsce pierwsza sesja Rady Gminy Grabowiec kadencji: 2024 – 2029. Wyjątkowym momentem tego wydarzenia było ślubowanie nowych radnych oraz Wójta Bartosza Popka, którzy zobowiązali się do służby dla dobra mieszkańców i rozwoju gminy. Wybrano także nowego Przewodniczącego Rady Gminy, którym został Pan Marek Bernard oraz Zastępcę Przewodniczącego Panią Małgorzatę Szajuk.