„Kulinarne tradycje Zamojszczyzny”

Celem Konkursu jest:
– promowanie i wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich
– pomoc w przygotowaniu wniosku o wpis najlepiej ocenionych potraw na listę produktów regionalnych jako efekt końcowy Konkursu
– promowanie regionalnych potraw
– promowanie produktów lokalnych