ODDANIE DO UŻYTKU REMIZY I DROGI W BEREŚĆIU


W sobotę 10 czerwca 2023 roku w Bereściu odbyły się uroczystości związane z poświęceniem i oddaniem do użytku zmodernizowanego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz uroczyste otwarcie drogi gminnej.

Był to wyjątkowy dzień dla mieszkańców i członków OSP w Bereściu. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, Bartosz Popek – Wójt Gminy Grabowiec, Elżbieta Czata – przewodnicząca Rady Gminy Grabowiec, radni oraz zaproszeni goście: Teresa Hałas – poseł na sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Jerzy Chróścikowski – senator Rzeczpospolitej Polskiej, Sławomir Kugiel – radny powiatu zamojskiego, który reprezentował starostę zamojskiego Stanisława Grześko, Grzegorz Alinowski – Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Brygadier Andrzej Szozda – zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, płk Mieczysław Skiba, Radosław Maksymowicz – zastępca kierownika KRUS Placówki terenowej w Zamościu, Marcin Bosak – prezes zarządu przedsiębiorstwa robót drogowych w Zamościu, Paweł Flis – projektant drogi, Mirosław Nakapała – wykonawca budynku remizy, Grzegorz Laskowski – inspektor nadzoru budowlanego remizy, Piotr Łyś – kierownik budowy drogi, Mirosław Gąska – Prezes gminnego związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Grabowcu.


Ponadto w uroczystościach udział wzięły poczty sztandarowe: Prezesów i naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Grabowiec, delegacja z OSP Stasikówka oraz druhowie i mieszkańcy sołectwa Bereść.

Mszę Świętą celebrował Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Grabowcu – ks Zygmunt Żółkiewski. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy wydarzenia zostali zaproszeni na poczęstunek, który przygotowały panie z KGW Bereść.


Fotorelacja:


Przecięcie wstęgi, syrena: